Mulțumim pentru abonare!

Vă informăm că datele dumneavoastra personale sunt prelucrate de RO SOFTWARE HOUSE cu datele de contact:
e-mail: dpo.ro [at] softwarehouse.ro si telefon: +40 251 413 659.

Nu vom transmite datele dumneavoastra pentru care vă oferiți consimțământul prin acest mesaj către terți și acestea nu vor face obiectul vreunei prelucrări de tipul proces decizional automatizat, inclusiv profilare.

Aveți dreptul să vă retrageți oricând consimțământul acordat pentru unul sau toate scopurile mai sus menționate, fie prin utilizarea butonului dezabonare din Newsletters sau prin transmiterea unei solicitari la adresa de e-mail dpo.ro [at] softwarehouse.ro

De asemenea, cu privire la datele dumneavoastra personale, vă puteți exercita oricând dreptul de acces, rectificare sau ștergere a datelor, de a restricționa prelucrarea sau de a obiecta la prelucrare, dreptul la portabilitate, precum și dreptul de a nu fi supus unei decizii automate.

În vederea exercitării acestor drepturi, vă puteți adresa la datele de contact menționate la de mai sus.

De asemenea, cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).